Ertalon 66 SA

Materiał o wyższej - w stosunku do Ertalon'u 6 SA - wytrzymałości mechanicznej, sztywności oraz odporności cieplnej i chemicznej. Ma on również wyższą odporność na pełzanie, jednak ma przy tym mniejszą udarność oraz mniejszą zdolność tłumienia drgań. Bardzo dobrze nadaje się do obróbki na automatach tokarskich. Należy zaznaczyć że pręty o kolorze naturalnym z Ertalon'u 66 SA (poliamid [PA 66])o średnicy powyżej 150 mm są wytwarzane z poliamidu 66 modyfikowanego żywicą.

Półwyroby z Ertalon'u 66 SA, otrzymywane metodą wytłaczania, dostępne są w kolorze naturalnym (kremowym) oraz czarnym.

Dostępność

Dostępność - Ertalon 66 SA
Pręty Płyty Tuleje Arkusze
Wymiary (mm) 5 - 250 8 - 100 20 - 100 2 - 6

Właściwości

Właściwośći Ertalon-u 66 SA w formacie PDF.

Właściwości fizyczne - Ertalon 66 SA (wartości orientacyjne)
Właściwości Metoda ISO/(IEC) Jednostka Wartość
Wszelkie informacje dostarczone przez lub w imieniu Quadrant Engineering Plastic Products dotyczące swoich produktów odpowiadają obecnemu stanowi wiedzy, otrzymane są na podstawie badań i uważane za wiarygodne. Celem ich jest informacja o naszych wyrobach i możliwości stosowania. Nie jest ich zadaniem prawnie wiążące zagwarantowanie określonej cechy wyrobu lub przydatności do ściśle określonego celu. Quadrant Engineering Plastic Products nie bierze odpowiedzialności za stosowanie, przetwarzanie lub używanie wyżej wymienionych informacji.
Kolor - - naturalny/ czarny
Gęstość 1183-1 g/cm3 1,14
Absorpcja wody po zanurzeniu w wodzie o temp.23°C w czasie 24/96 godzin 62 % 0,60/1,13
podczas nasycania w powietrzu w temp. 23°C, wilgotnośc względna 50% - % 2,40
podczas nasycania w wodzie o temp. 23°C - % 9
Właściwości cieplne
Temperatura topnienia (DSC, 10°C/min) 11357-1/-3 °C 260
Temperatura zeszklenia (DSC, 20°C/min) 11357-1/-2 °C -
Przewodnictwo cieplne w temp. 23°C - W/(K*m) 0,28
Współczynnik rozszerzalności cieplnej wartość średnia w przedziale 23-60°C - K-1 80*10-6
wartość średnia w przedziale 23-100°C - K-1 95*10-6
Temperatura ugięcia pod obciążeniem (1,82 MPa) 75-1/-2 °C 85
Max dopuszczalna temperatura pracy w powietrzu praca krótkotrwała - °C 180
praca ciągła: 5.000/20.000 godzin - °C 95/80
Min. dopuszczalna temperatura pracy - °C -30
Palność indeks tlenowy 4589-1/-2 % 25
wg UL94 (grubość 3/6mm) - - HB/V-2
Właściwości mechaniczne w temp. 23°C
Próba rozciągania granica plastycznści 527-1/-1 MPa 90
wytrzymałość na rozciąganie 527-1/-2 MPa 93
wydłużenie przy granicy plastyczności 527-1/-2 % 5
wydłużenie przy zerwaniu 527-1/-2 % 50
moduł sprężystości 527-1/-2 MPa 3550
Próba ściskania naprężenia ściskające przy 1/2/5% nominalnym odkształceniu 604 MPa 25/49/92
Próba pełzania naprężenia powodujące wydłużenie 1% po 1 godzinie 899-1 MPa 20
Udarność Charpy bez karbu 179-1/1eU kJ/m2 nie pęka
z karbem 179-1/1eA kJ/m2 4,5
Udarność metodą Izod'a (z karbem) 180/A kJ/m2 4,5
Próba twardości metodą wciskania kulki 2039-1 N/mm2 160
Twardość Rockwella 2039-2 - M 88
Właściwości elektryczne w temp. 23°C
Wytrzymałość dielektryczna (60243-1) kV/mm 27
Oporność skrośna (60093) Ohm*cm >1014
Oporność powierzchniowa (60093) Ohm >1013
Względna przenikalnośc elektryczna przy 100 Hz (60250) - 3,8
przy 1 MHz (60250) - 3,3
Współczynnik rozpraszania przy 100 Hz (60250) - 1,3*10-2
przy 1 MHz (60250) - 2*10-2
Index CTI (60112) - 600